Sản phẩm mới

Tên SP 1

U95 Freeway PD 20W Type-C to Lightning charging data cable, 1.2m, nylon braided, current up to 3A.

Tên SP 2

U95 Freeway PD 20W Type-C to Lightning charging data cable, 1.2m, nylon braided, current up to 3A.

Tên SP 3

U95 Freeway PD 20W Type-C to Lightning charging data cable, 1.2m, nylon braided, current up to 3A.

Tên SP 4

U95 Freeway PD 20W Type-C to Lightning charging data cable, 1.2m, nylon braided, current up to 3A.

Tên SP 5

U95 Freeway PD 20W Type-C to Lightning charging data cable, 1.2m, nylon braided, current up to 3A.

Tên SP 6

U95 Freeway PD 20W Type-C to Lightning charging data cable, 1.2m, nylon braided, current up to 3A.
DANH MỤC PHỔ BIẾN
Dịch vụ OEM | ODM
Dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong ngành, hoco. Dịch vụ làm việc với nhiều đối tác mạnh mẽ khác nhau để đáp ứng nhu cầu khu vực của các thương hiệu khách hàng toàn cầu và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh thương hiệu bên thứ ba chuyên nghiệp một cửa.
Read more
Tin tức mới